Fermacell poddasze z drewnianą konstrukcją nośnąFermacell poddasze z drewnianą konstrukcją nośną

Poszycie płytą gipsowo-włóknową FERMACELL o grubości 10 mm  •  1 
Izolacja między krokwiami
  •  2 
Łaty poziome
  •  3 
Dwie warstwy izolacji między łatami poziomymi
  •  4 
Folia nieprzepuszczająca pary wodnej/izolacja przed parą wodną zgodnie z wymaganiami
  •  5 
Łaty montażowe
  •  6 
Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL, umocnienie zgodnie z instrukcją montażu (za pomocą wkrętów lub klamer)
  •  7 
Elementy podłogowe FERMACELL z izolacją od dźwięków uderzeniowych i wyrównaniem wysokości: zobacz prospekt Planowanie i montaż elementów podłogowych FERMACELL lub Instrukcja montażu elementów podłogowych FERMACELL
  •  8 
Podsypka wyrównująca FERMACELL